VAARVERBOD?

 

HRV Cornelis Tromp

 

VAARVERBOD?

 

 

Brug-tot-Brug Roeien

brug

De BBR is er voor iedereen!

Iedere tweede zondag van de maanden september tot en met april wordt het Brug-tot-Brug Roeien, oftewel als vanouds 'De BBR', gevaren. De naam geeft al aan dat we varen tussen de Tweede Brug (Kortenhoef) en de Eerste Brug ('s-Graveland) van het Hilversums Kanaal. Dit is een afstand van 2700 meter. De ambitie van Tromp is hier zoveel mogelijk leden aan deel te laten nemen: van jong tot oud, van beginnende tot ervaren roeiers, en zowel individuele roeiers als ploegroeiers. Er wordt gevaren in glad materiaal, maar we zien juist ook graag C-boten aan de start verschijnen! Met de BBR kunnen beginnende roeiers kennismaken met competitieroeien en wedstrijdroeiers bepalen hoe hun vorm is.

Overzicht wedstrijden

9 sep
14 okt
11 nov
9 dec
 

Het inschrijven van een ploeg verloopt via https://trompbbr.nl/. Volg daarna de instructies op het scherm. Het kan zijn dat je je de eerste keer als inschrijver moet registreren. Daarna kun je je ploeg inschrijven. Klik voor extra uitleg door middel van instructievideo's op registreren of op inschrijven. Bel gerust met mobiel 06 517 85 515 van Louis de Wiljes als je vastloopt bij het registreren of inschrijven. Als helemaal niets meer lukt kun je een e-mail sturen naar RBB.[antispam].@ctromp.nl of persoonlijk je opwachting maken bij de BBR-commissie om 12:00 uur op de zaterdag vóór de BBR.

Ieder Tromplid dat tenminste S1 heeft kan meedoen
Gewoon een partijtje sparren is best leuk, maar het maakt het interessanter om de ontwikkeling van je inspanning te kunnen zien of te vergelijken met die van anderen. Bij het meten van een prestatie hoort nu eenmaal ook een competitie-element.
Tijdens de BBR wordt van oudsher (1997) een persoonlijke tijd berekend.
Een deelnemer scoort een tijd voor de ploeg, die omgerekend is op basis van boottype en ploegsamenstelling (de gewogen uitslag). Hierbij houdt men tevens rekening met het geslacht en de exacte leeftijd(en) op de dag van meting. Deze omgerekende tijd is te vergelijken met de tijd van een senior skiffeur over 2000 m.

Gebruikte factoren en grafiek. Zie ook records van absolute vaartijden tussen de bruggen (zonder bewerking).

Inschrijving en reglementen

 • Ga voor het inschrijven van een ploeg voor 20:00 uur op de vrijdag voor een BBR naar https://trompbbr.nl/ en volg daarna de instructie op het scherm. Mondeling inschrijven en/of overleg met de BBR-commissie is mogelijk op de zaterdag vóór de BBR tussen 11:00 en 12:00 uur in de soos.
 • Voor de Natroweemusleden buiten Tromp is inschrijving tot 20:00 uur op de vrijdag voor de BBR (naar e-mailadres rbb.[antispam].@ctromp.nl) door de verenigingscontactpersoon mogelijk (download inschrijfdocument in excel-formaat).
 • Men vaart in boten van de eigen vereniging.
 • Introductie van leden of oud-leden van bij de KNRB aangesloten verenigingen is mogelijk in een ploeg waarin ook één of meer Trompleden roeien. Introducés betalen een inschrijfgeld van 3 euro per roeier.
 • Je mag meedoen in alle boten waarvoor je een roeibevoegdheid hebt.
 • De BBR-commissie beslist over het gebruik van Trompboten.
 • Meer dan éénmaal starten per BBR is vanaf september 2016 onder strikte voorwaarden weer mogelijk (zie onderstaand de voorwaarden).
 • In C-boten mag de bemanning in een ploeg maximaal voor 50% bestaan uit gevorderde roeiers (S3, B3).
 • Er is geen correctie voor roeiersgewicht of weersomstandigheid.
 • Deelnemers varen in verenigingstenue.
 • Op de roeidag:
  • Rugnummers ophalen in de soos vanaf 10:30 uur;
  • Oproeien naar de start vanaf 10:30 uur;
  • De start is om 11:30 uur. Er wordt een vliegende start gemaakt op volgorde van rugnummer;
  • Op laatkomers wordt niet gewacht;
  • Voor de C-boten en dubbel bootgebruik door andere ploegen is er aansluitend een tweede start om 13:00 uur; oproeien vanaf 12:00 uur of direct na het beschikbaar komen van de boten;
  • De ploegen moeten vooraf alle ploeggegevens controleren en eventuele wijzigingen/correcties melden bij het afhalen van het rugnummer;
   De rugnummers dienen zo snel mogelijk na het roeien van de wedstrijd weer ingeleverd te worden;
  • Ploegen die hun rugnummer niet direct na het uitstappen inleveren of sinds het rugnummer ophalen van samenstelling veranderen komen niet in de uitslag voor;
  • Een opgelopen ploeg dient de oplopende ploeg gelegenheid tot passeren te geven.

Handicap

Met ingang van september 2011 is een persoonlijk roeihandicap-systeem aan de BBR toegevoegd.

Een handicap is een golfterm. Het is een relatieve speelsterkte voor golfers, bedoeld om mensen van verschillende niveaus onderling competitie te kunnen laten spelen.

Door middel van het invoeren van een roeihandicap-systeem is het mogelijk om roeiers van verschillende niveaus met gelijke kansen te laten deelnemen. De roeihandicap is het aantal seconden waarmee de omgerekende persoonlijke prestatie verbeterd wordt.
De hoogste roeihandicap is 60 en geeft aan dat je een beginnende roeier bent, roeiers met handicap nul zijn over het algemeen wedstrijdroeiers. Door de score elke keer bij te houden worden je prestaties zichtbaar. Een handicap zal een waarde van 0 t/m 60 seconden bedragen.

Als je voor de eerste maal een BBR roeit wordt een handicap van 30 toegepast.

Als je twee seizoenen achter elkaar niet meeroeit vervalt je handicap. Als je hierna weer mee gaat roeien wordt de beginnershandicap van 30 toegepast.

Voorbeeld:
De handicap (uitgedrukt in seconden) zal van de berekende tijd worden afgetrokken om de einduitslag te bepalen. Een roeier met een berekende tijd van 8:43,47 en een handicap van 18 zal een netto eindtijd van 8:25,47 scoren.

Door de berekende tijd te vergelijken met een dagnorm (voor het komende seizoen vastgesteld op 40 sec. onder het gemiddelde van de persoonlijk gewogen tijden per BBR) wordt de wijziging op de handicap bepaald.
De nieuwe handicap wordt verkregen door de helft van de oude handicap en de helft van de afwijking tot de dagnorm bij elkaar op te tellen.
Stel dat de berekende dagnorm op 8:11,33 uitkomt in het voorbeeld. Dan wordt de nieuwe handicap
1/2*18 (oud) + 1/2*32 (afw. van dagnorm, 8:43,47 - 8:11,33) = 25.

Klassement

Je kunt iedere BBR in een andere combinatie varen. De beste prestaties op basis van je handicap tellen mee voor het klassement, dus je kunt zelfs een keer een BBR overslaan als je maar vaak genoeg meedoet.
Bij slecht weer, bijvoorbeeld storm of ijs, wordt een BBR verplaatst of hij vervalt.
Het eindklassement wordt opgemaakt over het aantal gevaren BBR's min twee.
Ook als je minder vaak meedoet word je meegenomen in het eindklassement, maar in dat geval zul je altijd lager geklasseerd worden dan degenen die wel het vereiste aantal starts haalden.
Het klassement wordt na iedere race bijgewerkt.

Voorwaarden dubbelroeien
In het seizoen 2017-2018 mag een roeier weer op één dag zowel in blok 1 als blok 2 starten. De persoonlijke roeihandicap is dan het gemiddelde van de effecten per blok.


Uitslagen en foto's/video's
De uitslagen worden gepubliceerd direct na de BBR op het prikbord in de soos en op deze site. Van een aantal BBR's zijn foto- en/of videoreportages gemaakt, verwijzingen hiernaar vind je bij de uitslagen van de betreffende BBR.

Gezondheidsrisico
Het zal duidelijk zijn dat het meedoen aan een conditie- en vaardigheidsmeting over bijna 3 kilometer een flinke fysieke belasting is. Vooral voor de conditioneel minder geoefende roeiers, met name op wat gevorderde leeftijd, kan deze inspanning zelfs een gezondheidsrisico betekenen. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken of hij/zij deze inspanning aankan. Het is aan te bevelen om vooraf een (sport)medisch advies te vragen bijvoorbeeld door middel van een sportkeuring. Het bestuur wil er nadrukkelijk de aandacht op vestigen dat deelname aan de BBR geheel voor eigen risico is en dat het bestuur alle aansprakelijkheid voor lichamelijke gevolgen ontstaan door deelname aan deze conditie- en vaardigheidsmeting afwijst.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Vraag ernaar bij je instructeur of stuur een mail naar rbb.[antispam].@ctromp.nl. Direct inschrijven kan natuurlijk ook!

We hopen je te mogen begroeten op de komende BBR.

HRV Cornelis Tromp

Vreelandseweg 56 | 1216 CH Hilversum
T: 035 6249433 | ofni.[antispam].@ctromp.nl

Rekeningnummer: NL80SNSB0942150988
KvK nummer: 40516433

© CTromp 2017

Media

TrompMagazines, Foto's en Video's

Bekijk media

 

Archief

Archief TrompMagazines en diversen

Bekijk archief