VAARVERBOD?

 

HRV Cornelis Tromp

 

VAARVERBOD?

 

 

Brug-tot-Brug-Roeien

dsc096439

Het BBR is er voor iedereen!

Het Brug-tot-Brug-Roeien, beter bekend als ‘Het BBR’, is de leukste krachtmeting die er is, want vrijwel iedereen kan meedoen. Het wordt gehouden op iedere tweede zondag van de maanden september tot en met april. Er wordt geroeid op ‘ons’ vertrouwde Hilversums Kanaal tussen de Tweede Brug (Kortenhoef) en de Eerste Brug ('s-Graveland), een afstand van 2700 meter. Iedereen van kruk tot crack en van jong tot oud kan meedoen en zich met elkaar meten. Enige voorwaarde is dat je minimaal je roeibevoegdheid S1 of anders B1 hebt.

Volgens de BBR-methode ‘Meten>Wegen>Compenseren>Klasseren’ worden alle neergezette tijden vergelijkbaar en verover je een plaats in het Tromp-klassement. Daarom is het zaak dat zoveel mogelijk leden deelnemen. Je kiest je eigen favoriete boot of het nu een gladde acht is of een C1. Sterker nog, we willen juist meer C-boten aan de start zien verschijnen. Je kan als beginner proeven aan het competitieroeien, of als wedstrijdroeier peilen hoe je vorm is. Je kan je meten met elkaar of gewoon jezelf zien groeien in de loop van het seizoen.  

Overzicht BBR-datums

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 

Meten, Wegen, Compenseren, Klasseren

De geklokte tijden (Meten), worden allereerst vertaald naar vergelijkbare tijden per boot (Wegen). Daarbij wordt rekening gehouden met geslacht en leeftijd van de verschillende roeiers, het boottype en de ploegsamenstelling. Deze weging aan de hand van objectieve factoren levert voor ploegen een gewogen, gemiddelde tijd op. Zo kunnen bijvoorbeeld enkele roeiers in een ploeg die voor hun leeftijd of geslacht bovengemiddeld sterk roeien, de gewogen, gemiddelde tijd voor hun hele ploeg flink opkrikken. De tijden van skiffs en C1-boten worden natuurlijk alleen maar gewogen.  

Maar met puur subjectieve, individuele factoren zoals ervaring en roeitechniek is nu nog geen rekening gehouden. Daarom krijgt elke roeier sinds 2011 ook nog een persoonlijke handicap. Deze handicap-seconden worden tenslotte van de gewogen tijd afgetrokken om relatief onervaren roeiers te Compenseren. Uiteraard neemt je handicap af naarmate je ervaring, techniek en dus je prestaties toenemen. Het eindresultaat van al dit rekenwerk is jouw persoonlijke tijd, waarmee je je kan Klasseren in het BBR-klassement van Tromp.    

Inschrijving en reglementen

  • Ga voor het inschrijven van een ploeg voor 20.00 uur op de vrijdag voor een BBR naar https://trompbbr.nl/ en volg daar de instructie op het scherm. Mondeling inschrijven en/of overleg met de BBR-commissie is mogelijk op de zaterdag vóór het BBR tussen 11.00 en 12:00 uur in huisje Aukema.
  • Natroweemusleden buiten Tromp (Naarden, Weesp, De Eem en Hemus) en leden van andere verenigingen kunnen zich op de vrijdag vóór het BBR tot 20.00 uur laten inschrijven door de contactpersoon van de vereniging.
  • Men vaart in boten van de eigen vereniging.
  • Oud-leden of leden en oud-leden van verenigingen aangesloten bij de KNRB kunnen deelnemen in Tromp-boten, mits beschikbaar, voor een tarief van € 3 per roeier.
  • Je mag meedoen in alle boten waarvoor je een roeibevoegdheid hebt.
  • De BBR-commissie beslist over het gebruik van Tromp-boten.
  • Meer dan éénmaal starten per BBR is vanaf september 2016 onder strikte voorwaarden weer mogelijk (zie onderstaand de voorwaarden).
  • In C-boten mag de bemanning in een ploeg maximaal voor 50% bestaan uit gevorderde roeiers (S3, B3).
  • Er is geen correctie voor roeiersgewicht of weersomstandigheid.
  • Deelnemers varen in verenigingstenue.
  • Boten starten in kiellinie op volgorde van hun startnummer.
  • Lijsten met indeling en startnummers staan op de zaterdagavond vóór het BBR op de Tromp-site en hangen in de soos.
  • Op de roeidag:
   • Rugnummers ophalen in Huisje Aukema vanaf 10.00 uur;
   • Oproeien naar de start voor eerste startblok vanaf 10.30 uur;
   • De start van het eerste blok is om 11.30 uur. Er wordt een vliegende start gemaakt op volgorde van rugnummer;
   • Op laatkomers wordt niet gewacht;
   • Voor de C-boten en dubbel bootgebruik door andere ploegen is er aansluitend een tweede startblok om 13.00 uur; oproeien vanaf 12.00 uur of direct na het beschikbaar komen van de boten;
   • De ploegen moeten vooraf alle ploeggegevens controleren en eventuele wijzigingen/correcties melden bij het afhalen van het rugnummer;
    De rugnummers dienen zo snel mogelijk na het roeien weer ingeleverd te worden;
   • Ploegen die hun rugnummer niet direct na het uitstappen inleveren of na het ophalen van het rugnummer veranderen van samenstelling, komen niet in de uitslag voor;
   • Een opgelopen ploeg dient de oplopende ploeg voldoende ruimte tot passeren te geven.

Handicap

Met ingang van september 2011 is een persoonlijk roeihandicap-systeem aan het BBR toegevoegd. 

Waarom

Een handicap is een golfterm, een relatieve speelsterkte bedoeld om mensen van verschillende niveaus onderling competitie te laten spelen.

Dankzij de roeihandicap is het mogelijk om roeiers van verschillende niveaus met gelijke kansen te laten deelnemen aan het BBR. Op die manier kunnen relatief onervaren roeiers met betrekkelijk weinig techniek zich toch meten met bijvoorbeeld wedstrijdcracks. Zaken als persoonlijke ervaring en techniek zijn in tegenstelling tot leeftijd en geslacht niet objectief meetbaar. De roeihandicap blijft dus een enigszins subjectief systeem om de verschillen te compenseren. Maar het systeem wordt natuurlijk wel bij elke deelnemer op dezelfde wijze toegepast.

Hoe werkt het

De roeihandicap is het aantal seconden dat wordt afgetrokken van de reeds gewogen tijd (voor leeftijd, geslacht, boottype en ploegsamenstelling). Een beginnende roeier heeft doorgaans een hogere handicap en bij een wedstrijdroeier zal hij meestal 0 zijn. Het systeem is zo opgezet dat je handicap afneemt naarmate je prestaties verbeteren ten opzichte van de andere roeiers in het klassement. Maar zit er weinig vooruitgang in je resultaten dan zal ook je handicap weinig of niet veranderen.

Een handicap kan een waarde hebben tussen de 0 en 90 seconden aftrek. Als je voor de eerste maal een BBR roeit, krijg je een handicap van 30 seconden. Roei je telkens beter dan neemt je handicap geleidelijk af tot 0. Maar het kan ook zijn dat je, om wat voor reden dan ook, steeds minder presteert ten opzichte van de anderen. In dat geval kan je handicap oplopen tot maximaal 90 seconden. 

De ontwikkeling van je handicap (het aantal seconden aftrek bij het volgende BBR) wordt berekend door je gewogen tijd te vergelijken met een gemiddelde van alle tijden die op die BBR-dag zijn geroeid (de Dagnorm). In dat gemiddelde zitten ook externe factoren verwerkt die voor alle deelnemers golden, zoals tegenwind, kou etc. Wijkt jouw gewogen tijd amper af van deze Dagnorm, dan zal ook je handicap weinig veranderen. Zit je erboven, dan neemt je handicap toe, zit je eronder dan neemt de handicap af. De Dagnorm ligt 30 seconden onder het gemiddelde van alle gewogen tijden per BBR.

Voorbeeld: 
De handicap wordt afgetrokken van de gewogen tijd om de einduitslag te bepalen. Een roeier met een gewogen tijd van 8:43,47 en een handicap van 18 zal een netto-eindtijd van 8:25,47 scoren. 

Stel in dit voorbeeld is het gemiddelde van alle gewogen tijden 8:41,33. Dan is de dagnorm 8:41,33 – 30,0 = 8:11,33.

De nieuwe handicap wordt verkregen door de helft van de oude handicap en de helft van de afwijking tot de dagnorm bij elkaar op te tellen. Dan wordt de nieuwe handicap 1/2*18 (oud) + 1/2*32 (afw. van dagnorm, 8:43,47 - 8:11,33) = 25.

Klik hier als je meer wilt weten over correctiefactoren en de klassementsberekening. 

Klassement

Bij slecht weer, bijvoorbeeld storm of ijs, wordt een BBR verplaatst of het vervalt. Je mag ieder BBR in een andere combinatie varen. Het klassement wordt na iedere BBR bijgewerkt.

Het eindklassement wordt opgemaakt over het aantal BBR’s dat je gevaren hebt min twee (de meetdagen). Roei je in twee blokken op één BBR-dag, dan telt alleen het gemiddelde van beide resultaten. De beste prestaties op basis van je handicap tellen mee voor het klassement. Heb je alle acht BBR’s meegeroeid dan tellen je twee slechtste prestaties dus niet mee.

Neem je maar één of twee keer deel aan het BBR, dan wordt je toch meegenomen in het eindklassement. Maar de kans dat je dan lager eindigt achter deelnemers die vaker meededen, neemt wel toe. Immers, in dat geval tellen al je tijden mee dus ook de slechtste prestaties.

 
Voorwaarden 2 blokken roeien
In het seizoen 2017-2018 mag een roeier weer op één dag zowel in blok 1 als blok 2 starten. De persoonlijke roeihandicap en de score voor het klassement is dan het gemiddelde van de resultaten per blok.


Uitslagen
De uitslagen worden gepubliceerd direct na het BBR op het prikbord in de soos. Klik hier voor de uitslag.

Gezondheidsrisico 
Het zal duidelijk zijn dat meedoen aan een conditie- en vaardigheidsmeting over bijna 3 kilometer een flinke fysieke belasting is. Vooral voor de conditioneel minder geoefende roeiers, met name op wat gevorderde leeftijd, kan deze inspanning zelfs een gezondheidsrisico vormen. Iedereen moet voor zichzelf uitmaken of hij/zij deze inspanning aankan. Het is aan te bevelen om vooraf een (sport)medisch advies te vragen bijvoorbeeld door middel van een sportkeuring. Het bestuur wil er nadrukkelijk de aandacht op vestigen dat deelname aan het BBR geheel voor eigen risico is en dat het bestuur alle aansprakelijkheid voor lichamelijke gevolgen ontstaan door deelname aan deze conditie- en vaardigheidsmeting afwijst.

Heb je interesse, schrijf je dan meteen in voor het volgende BBR. Wil je meer informatie? Vraag ernaar bij je instructeur of stuur een mail naar rbb.[antispam].@ctromp.nl.

De BBR-commissie volgt de AVG-richtlijnen van de HRV Cornelis Tromp.

Tot ziens op het komende BBR.

HRV Cornelis Tromp

Vreelandseweg 56 | 1216 CH Hilversum
T: 035 6249433 | ofni.[antispam].@ctromp.nl

Rekeningnummer: NL80SNSB0942150988
KvK nummer: 40516433

© CTromp 2017

Media

TrompMagazines, Foto's en Video's

Bekijk media

 

Archief

Archief TrompMagazines en diversen

Bekijk archief