VAARVERBOD?

 

HRV Cornelis Tromp

 

VAARVERBOD?

 

 

Brug-tot-Brug-Roeien

dsc096439

Het BBR een krachtmeting voor iedereen

Het BBR, je hebt er ongetwijfeld wel eens van gehoord, maar wat was het ook alweer. BBR staat voor Brug-tot-Brug-Roeien. Roeien van de Tweede tot de Eerste brug over 2700 meter dat je leven ervan afhangt. Het is een soort clubcompetitie voor iedereen. Achtmaal per jaar op elke tweede zondag in de maanden september tot en met april wordt het BBR geroeid. 

Een krachtmeting waarin alle leden zich met elkaar kunnen meten ongeacht leeftijd, geslacht, boottype of ervaring. Iedereen kan meedoen en moet ook meedoen als je het ons vraagt. Het einddoel is je eigen plaats te veroveren in het BRR-klassement, of zo je wil clubklassement.

Het BBR is ook een schaap met vijf poten. Voor de een is het een krachtmeting met de andere leden, voor de ander een gevecht met zichzelf om te zien hoe je conditie en prestaties verbeteren na verloop van tijd. Een derde maakt er weer een wedstrijdje van met één of twee andere ploegen. Een vierde doet uitsluitend mee om zijn conditie in de wintermaanden op peil te houden en een vijfde komt alleen maar voor de gezelligheid. Het kan allemaal en het mag allemaal. De enige voorwaarde is dat je minimaal je roeibevoegdheid S1 of B1 hebt. Kortom, het BBR is er voor iedereen! 

Hoe werkt het?

De BBR-methode gaat uit van het principe dat de vaartijden van alle deelnemers op een eerlijke manier vergeleken moeten worden. Maar omdat mannen doorgaans sterker zijn dan vrouwen, jonge roeiers gemiddeld harder roeien dan oudere en omdat een gladde acht nu eenmaal sneller gaat dan een C-boot, krijgen al die verschillende categorieën een correctiefactor toebedeeld. Simpel gezegd, als een vrouw van 20 gemiddeld twee keer zo snel roeit als een vrouw van 60, dan wordt de vaartijd van die twintiger verdubbeld om een eerlijke vergelijking met de zestiger mogelijk te maken. 

Wegen

Op die manier wordt jouw vaartijd gecorrigeerd voor leeftijd, geslacht en boottype. Je tijd wordt als het ware gewogen. Daarom wordt deze gecorrigeerde tijd dan ook ‘gewogen’ tijd genoemd. 

De gemiddelde verschillen tussen vrouwen en mannen, boottypen en leeftijdscategorieën zijn aardig betrouwbaar af te leiden van internationale wedstrijden over 2000 meter. Door de tijden van de verschillende categorieën en boottypen met elkaar te vergelijken kan je tot objectieve correctiefactoren komen. 

Maar daarmee is de kous nog niet af. Je kan rustig stellen dat roeiers die aan internationale wedstrijden meedoen, allemaal een uitstekende roeitechniek hebben en over topmateriaal beschikken. Daarin doen ze dus amper voor elkaar onder. Maar aan een clubcompetitie moeten alle leden kunnen meedoen, ervaren én onervaren. Dus dat verschil moeten we ook nog overbruggen. 

Klik hier voor een toelichting op de rekenmethodes.

Compenseren

Een wedstrijdroeier kan door zijn ervaring en techniek met één haal de boot sneller laten lopen dan een minder ervaren roeier die over dezelfde kracht beschikt. Daarom hebben ervaren roeiers per definitie een voorsprong op minder ervaren roeiers. Maar dat verschil is niet goed objectief te meten.

Daarom mogen minder ervaren roeiers wat seconden van hun tijd aftrekken om het verschil te compenseren. Het aantal af te trekken seconden noemen we de persoonlijke handicap. En als je geleidelijk steeds sneller gaat roeien is het natuurlijk logisch dat je steeds minder handicap nodig hebt. Daarom worden bij elk BBR de tijden van elke deelnemer vergeleken met het gemiddelde van alle tijden, die die dag zijn neergezet. Met een rekenformule wordt zo voor iedereen de persoonlijke handicap telkens aangepast. Daarbij geldt het motto: roei je sneller dan gemiddeld, dan daalt je handicap, roei je langzamer dan gemiddeld dan stijgt hij.

Klik hier voor een toelichting op handicapbepaling.

Klasseren

Eerst word je bij de finish geklokt en wordt je gewone vaartijd gemeten. Dan, na correcties voor geslacht, leeftijd en boottype krijg je je ‘gewogen’ tijd. Vervolgens worden daar weer de seconden van de handicap van afgetrokken en krijg je uiteindelijk je ‘netto’ tijd. En met die ‘netto’ tijd verover je je plaats in het klassement. Na elk BBR wordt die plaats opnieuw berekend. Aan het eind van het BBR-seizoen in april worden vervolgens alle klassementen opgeteld en krijg je je plek in het eindklassement.

Klik hier voor een toelichting op het klassement.

Praktische informatie

Heb je interesse, klik hier om je in te schrijven voor het volgende BBR. Op dezelfde pagina vind je op welke datums het BBR plaatsvindt en bekijk ook het reglement om te zien hoe het BBR werkt.

Wil je meer informatie? Vraag ernaar bij je instructeur of stuur een mail naar rbb.[antispam].@ctromp.nl.  

De BBR-commissie volgt de AVG-richtlijnen van de HRV Cornelis Tromp.


Tot ziens op het komende BBR.

Overzicht BBR-datums

Er zijn geen activiteiten gevonden volgens de opgegeven criteria
 

HRV Cornelis Tromp

Vreelandseweg 56 | 1216 CH Hilversum
T: 035 6249433 | ofni.[antispam].@ctromp.nl

Rekeningnummer: NL80SNSB0942150988
KvK nummer: 40516433

© CTromp 2017

Media

TrompMagazines, Foto's en Video's

Bekijk media

 

Tromp-bibliotheek

 TROMP-BIBLIOTHEEK alleen voor leden

Stukken voor de ALV, protocollen en reglementen, soos abc, veiligheidsplan en nog veel meer.