VAARVERBOD?

 

HRV Cornelis Tromp

 

VAARVERBOD?

 

 

Vertrouwenspersonen

Tromp wil graag een gezellige, sportieve en veilige omgeving zijn voor jong en oud. Ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie, pesten en discriminatie horen daar niet bij. Toch komt het helaas ook in de sportwereld voor. Wie te maken heeft met ongewenst gedrag op Tromp, kan terecht bij één van onze twee vertrouwenspersonen:  Jetske Drijver en Godert van Voorst Vader. Zij kunnen in vertrouwen worden genomen en bieden hulp om het ongewenste gedrag te laten ophouden.

 

jetskeToen Jetske Drijver (1962) in 2009 op het terras van Tromp zat te wachten, totdat haar zoon van 11 klaar was met zijn roeiles, besloot ze dat zij ook in zo’n boot wilde zitten. Met veel plezier roeit zij nu twee keer in de week, op vrijdag- en op zondagochtend. In een vier, een twee of in een skiff. Plezier in het roeien staat voorop, dus niet op zijn hardst, maar op zijn fijnst. Elke haal een nieuwe kans. Daarnaast is zij secretaris van de TBR-commissie. Zij is verantwoordelijk voor het uitgeven van de rug- en boegnummers en voor de catering van alle vrijwilligers bij de jaarlijkse Tromp Boat Races. Naast roeien is zij een enthousiast koorzanger en heeft zij handen die graag dingen maken: van houten meubels via lampen van afvalmateriaal tot collages van krantenpapier. Zij woont met haar man in Hilversum, twee volwassen zonen zijn het huis uit. In haar werk als klachtenfunctionaris in de zorg is zij gewend om  in alle vertrouwelijkheid met mensen in gesprek te gaan en vragen te stellen om helder te krijgen waar het echt om gaat en welke oplossing nodig is om weer verder te kunnen. Je kunt Jetske bereiken via 06 49 42 20 09 of noosrepsnewuortrev.[antispam].@ctromp.nl

godertGodert van Voorst Vader (1952) leerde roeien in 1971, toen hij in Leiden ging studeren. Hij begon er als wedstrijdroeier, later stapte hij over naar het regioroeien. In 1983 kwam hij in Hilversum wonen en vond hij aansluiting bij een Tromp-ploegje met de (geuzen)naam ‘Muppets’. Deze ploeg stapt nog altijd op zondagmorgen rond half negen in een boot. Godert geniet van het gezamenlijk buiten sporten en vindt het een uitdaging te zorgen dat ondanks het lengteverschil en de leeftijden (en dus kracht) van de roeiers toch een eenheid kan ontstaan in de boot. Dat vraagt om concentratie, letten op de andere teamleden en rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van de roeimaten. De combinatie van samen fysiek bezig zijn, techniek en reageren op de elementen is voor hem ook na een halve eeuw nog altijd de lol van het roeien. In zijn arbeidzaam leven werkte Godert 40 jaar als huisarts en ook 20 jaar als docent bij de huisartsenopleiding waarbij de persoonlijke vorming van de aanstaande huisartsen bijzonder boeide. Godert woont samen met zijn vrouw in Hilversum. Hun zoon, die ooit bij Tromp leerde roeien, woont samen met zijn partner en dochtertje in Nieuwegein. Je kunt Godert bereiken via 035 628 00 39 of noosrepsnewuortrev.[antispam].@ctromp.nl

 

Jetske in haar werk als klachtenfunctionaris en Godert als voormalig huisarts hebben regelmatig te maken gehad met allerlei gevoelige en (te vaak) ziekmakende problemen. Bij het zoeken naar een oplossing zijn zij gewend om met grote zorgvuldigheid en respect voor alle partijen te opereren. Ze respecteren de privacy en steunen de meest kwetsbare partij.

 

HRV Cornelis Tromp

Vreelandseweg 56 | 1216 CH Hilversum
T: 035 6249433 | ofni.[antispam].@ctromp.nl

Rekeningnummer: NL80SNSB0942150988
KvK nummer: 40516433

© CTromp 2017

Media

TrompMagazines, Foto's en Video's

Bekijk media

 

Tromp-bibliotheek

 TROMP-BIBLIOTHEEK alleen voor leden

Stukken voor de ALV, protocollen en reglementen, soos abc, veiligheidsplan en nog veel meer.