VAARVERBOD?

 

HRV Cornelis Tromp

 

VAARVERBOD?

 

 

Contributie 2024

De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar vastgesteld. De contributie moet worden voldaan bij aanvang van het lidmaatschap, en wordt vervolgens jaarlijks met automatische incasso in twee termijnen in de tweede helft van februari en juni afgeschreven. Het entreegeld betaal je eenmalig. Dit moet je betalen zodra je lid wordt. Het lidmaatschap duurt tot het eind van het kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd voor het daaropvolgende kalenderjaar.

Zie ook: proeflidmaatschap.

Wil je kind graag roeien, maar is er thuis te weinig geld? Onder bepaalde voorwaarden betaalt het Jeugdfonds Sport & Cultuur voor kinderen en jongeren de contributie en eventuele roeikleding. Meer weten? Kijk op https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/.

 

 

Soort lidmaatschap Contributie per jaar Entreegeld eenmalig
Gewoon lid (vanaf 18 jaar) € 395,- € 95,-
Partnerlid (10% korting) € 356,- € 95,-
Studentlid (dagstudie 18 t/m 27 jaar) € 356,-* € 65,-
Juniorlid (14 t/m 18 jaar) € 356,-* € 65,-
Jeugdlid (10 t/m 13 jaar) € 286,-* € 65,-
Buitenlid € 286,-* € 65,-
Niet-roeiend lid € 158,-* € 65,-
Stuurlid € 158,-* € 65,-
Donateur € 79,-  -
Liggeld voor een skiff

€ 298,-

Bijdrage elektronisch sleutelsysteem

€ 20,- (jeugdlid € 10,-)

 

*Vanaf het volgende lid in een gezin (na gewoonlid en partnerlid) op hetzelfde adres wordt € 28,- gezinskorting per lid verleend op de vermelde contributie.

Hiervoor krijg je:

  • Instructie zo lang als nodig is om behoorlijk te leren roeien. Normaal gesproken is hier - afhankelijk van leeftijd, inzet en aanleg - een jaar voor nodig.
  • Onbeperkt gebruik van de boten waar je met jouw roeivaardigheid toe bevoegd bent.
  • Een verzekering voor het gebruik van het vaak dure materiaal.

In geval bovenstaande contributie door bijzondere omstandigheden niet kan worden opgebracht kan met de commissie tegemoetkoming contributie overlegd worden of een regeling kan worden getroffen voor een (tijdelijk) lagere contributie. Neem daarvoor contact op met Marcel van Kempen of met Saskia Teppema door een mail te sturen aan eissimmoceitubirtnoc.[antispam].@ctromp.nl.

HRV Cornelis Tromp

Vreelandseweg 56 | 1216 CH Hilversum
T: 035 6249433 | ofni.[antispam].@ctromp.nl

Rekeningnummer: NL80SNSB0942150988
KvK nummer: 40516433

© CTromp 2017

Media

TrompMagazines, Foto's en Video's

Bekijk media

 

Tromp-bibliotheek

 TROMP-BIBLIOTHEEK alleen voor leden

Stukken voor de ALV, protocollen en reglementen, soos abc, veiligheidsplan en nog veel meer.