VAARVERBOD?

 

HRV Cornelis Tromp

 

VAARVERBOD?

 

 

Vloot

vloot3De roeivereniging beschikt over ruim honderd boten. Er zijn boten voor de instructie en boten waarvoor je roeibevoegdheden moet hebben. Voor het varen van tochten zijn er comfortabele wherry’s, er is voor sportieve en recreatieve roeiers een goed onderhouden vloot met boten voor twee, drie, vier of vijf roeiers en voor de gevorderde roeiers zijn er gladde boten, van de skiff tot de acht. De vloot wordt onderhouden door bootsman Reinout van Vliet, in samenwerking met de ledenwerkplaats.

Materiaaladviescommissie (MAC)

De materiaaladviescommissie (MAC) bestaat uit vijf leden die de verschillende geledingen binnen de vereniging zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Die geledingen zijn:
- het toerroeien
- het instructieroeien
- het recreatieroeien
- het aangepast roeien (ART)
- het wedstrijdroeien (junioren)
- de wedstrijdveteranen (masters)

De MAC adviseert het bestuur jaarlijks over de aanschaf, het doorschuiven en het afstoten van boten en riemen. Uitgangspunt voor dit advies is het meerjarenvlootplan (MJVP) dat eveneens wordt opgesteld door de MAC en dat een zichttermijn van vijf jaar heeft.

De procedure bij de totstandkoming van het jaarlijkse MAC-advies verloopt als volgt:

- De MAC stelt een conceptadvies op, uitgaande van het geldende MJVP, het budget, de structuur van de vlootindeling zoals vastgelegd in het Botentoewijzingsreglement, de afschrijfgegevens van het afgelopen jaar en de door de MAC-leden ingebrachte wensen en inzichten gebaseerd op informatie van de achterban.
- Dit conceptadvies wordt vóór 15 juni gepubliceerd op de website van Tromp.
- Elk Tromp-lid, dus ook een bestuurslid, kan gedurende een periode van zes weken commentaar leveren op dit conceptadvies via het mailadres van de MAC.
- De MAC weegt de binnengekomen opmerkingen en informatie en formuleert een voorlopig advies aan het bestuur. Dit voorlopig advies ligt uiterlijk 1 september bij het bestuur.
- Bestuur en MAC overleggen vervolgens met elkaar, waarbij het uitgangspunt is dat het voorlopig MAC-advies zoveel mogelijk intact blijft en door het bestuur wordt overgenomen als Vlootplan van dat jaar, voor goedkeuring tijdens de algemene ledenvergadering (alv) in het najaar.
- Zijn MAC en bestuur tot overeenstemming gekomen, dan wordt het MAC-advies als Vlootplan gepubliceerd op de website van Tromp.
- Komen bestuur en MAC niet tot overeenstemming, omdat het bestuur duidelijk wil afwijken van het voorlopig MAC-advies, dan biedt het bestuur de leden een eigen Vlootplan aan bij de stukken voor de alv, vergezeld van een argumentatie waarom het meent te moeten afwijken van het MAC-advies.
- De alv accordeert vervolgens het Vlootplan, of verwerpt dit.

De MAC formuleert tevens tenminste elke vijf jaar een meerjarenvlootplan (MJVP) of zoveel vaker als gezien de ontwikkelingen opportuun wordt geacht. Het MJVP wordt aangeboden aan het bestuur en gepubliceerd op de website van Tromp.

HRV Cornelis Tromp

Vreelandseweg 56 | 1216 CH Hilversum
T: 035 6249433 | ofni.[antispam].@ctromp.nl

Rekeningnummer: NL80SNSB0942150988
KvK nummer: 40516433

© CTromp 2017

Media

TrompMagazines, Foto's en Video's

Bekijk media

 

Tromp-bibliotheek

 TROMP-BIBLIOTHEEK alleen voor leden

Stukken voor de ALV, protocollen en reglementen, soos abc, veiligheidsplan en nog veel meer.