VAARVERBOD?

 

HRV Cornelis Tromp

 

VAARVERBOD?

 

 

Veiligheid

reddingsboei

Veilig varen
Veiligheid bij het roeien verdient de aandacht van iedereen. Roeiers zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid, die van hun teamleden en het materiaal. Als je uitvaart houd je rekening met de weersomstandigheden, maar ook kijk je naar je eigen ervaring en conditie. Het Hilversums Kanaal wordt door veel verschillende roeiers gebruikt: recreatieve roeiers, jeugd in verschillende bootsoorten, wedstrijdroeiers en lange achten. Je hebt te maken met zowel beginnende roeiers die nog niet zo vaardig zijn als snelle ervaren roeiers.
Daarnaast delen we het kanaal met vissers, pleziervaart en beroepsvaart. We kunnen alleen veilig varen als we rekening met elkaar houden.

Denk voor ieders veiligheid aan het volgende:

 • Houd altijd stuurboord wal.
 • Zorg dat je zichtbaar bent op het kanaal. Draag daarom lichtgekleurde of fluorescerende kleding tijdens het roeien.
 • Kijk voldoende achterom, een pet-spiegel kan daarbij helpen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Maak een goede inschatting van de risico’s, waaronder de weersomstandigheden. Zelfs als er geen roeiverbod geldt kan het onverstandig zijn om het water op te gaan.
 • Roep andere boten duidelijk aan als er gevaar voor aanvaring dreigt. Reageer vriendelijk als je wordt aangeroepen en ga niet schelden. Zelfs niet als je geschrokken bent.
 • Om aanvaringen te vermijden mag je niet harder dan ‘light paddle’ varen tussen het Shell benzinestation en de jachthaven. Om dezelfde reden het verzoek om ‘light paddle’ te varen onder de bruggen.
 • Bij een watertemperatuur onder de 8°C is er een vaarverbod buiten de haven voor beginnende C1- en skiff-leerlingen. De watertemperatuur staat op het schoolboord bij de kleedkamers. Het bestuur adviseert onervaren skiffeurs (korter dan vijf jaar) niet te skiffen in de winter.
 • Ga bij een watertemperatuur onder de 8°C niet in je eentje in een skiff of C1 weg. Voor alle boten geldt: Blijf op het kanaal en draag eventueel een zwemvest.
 • Het is aan te raden een telefoon aan boord mee te nemen in een waterdicht zakje.
 • Draag passende, voor roeien geschikte kleding.
 • Denk voordat je gaat varen na over je (on)mogelijkheden bij het omslaan van de boot.
 • In de haven zijn reddingsboeien met werplijn aanwezig aan het eind van de lange steiger en op de hoek voor de soos.
 • Een aluminium isoleerdeken voor onderkoelde roeiers ligt in de kast onder de pc-schermen voor het reserveren/bevestigen van boten.
 • In het afschrijfhok hangt een AED en vind je een EHBO-doos.
 • De vereniging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel bij omslaan.


Omslaan van november tot april

Koud water vergroot het gevaar van verdrinking. Verdrinking treedt op wanneer er water in de longen terecht komt waardoor het ademen verhinderd wordt. Vanwege het zuurstofgebrek komt de bloedcirculatie tot stilstand.
De meeste slachtoffers verdrinken niet omdat ze slecht kunnen zwemmen of door onderkoeling, maar door de effecten van koude-shock.

Zwemmen is zelden een goed idee, omdat het leidt tot extra warmteverlies en uitputting. Zelfs geoefende zwemmers kunnen gekleed nauwelijks 25 m in koud water afleggen.

 • Wanneer je vijf meter of dichter van de wal bent, zwem hier dan naar toe, of ga over je boot heen hangen en probeer watertrappelend naar de kant te komen. Zorg dat je snel naar Tromp komt.
 • Ben je verder van de wal, klim/hang dan op je boot, zover mogelijk uit het water en voorkom sterke afkoeling door het water. Er moet hulp komen om je te redden.
 • Als de drenkeling goed aanspreekbaar is en goed antwoord kan geven op simpele vragen: Wie ben jij? Wat voor dag is het vandaag? Waar ben je nu? mag je beginnen met rustig opwarmen. Wrijven, (niet te) warme douche en warme dranken en hierna droge en warme kleding. Bij de geringste twijfel bel 112!

Klik hier om meer te lezen over omslaan bij kou en onderkoeling.

 

Vaarverbod
Als het stoplicht op de site op ROOD staat geldt er een uitdrukkelijk vaarverbod.


Er geldt een uitdrukkelijk vaarverbod:

 • als het bestuur of de veiligheidscommissie een vaarverbod uitvaardigt;
 • bij een watertemperatuur onder de 8° C is er een vaarverbod buiten de haven voor beginnende C1- en skiff-leerlingen;
 • als het vriest of er nog ijs drijft in het water. Let bij twijfel op het schoolbord bij de kleedkamers voor ijsmeldingen;
 • bij windkracht 6 of hoger;
 • bij mist met een zicht minder dan 100 meter, dit is als je vanaf de soos Lakes niet meer kunt zien;
 • tussen zonsondergang en zonsopgang.

 

EHBO
Op Tromp is een EHBO-doos aanwezig. Deze staat in het afschrijfhok. Ook in de soos is een EHBO-doos. Daarnaast hangt in het afschrijfhok een AED.
Wanneer iemand in elkaar zakt, uit het water wordt gehaald of bewusteloos wordt gevonden:

 • Controleer of de persoon aanspreekbaar is.
 • Kijk/luister/voel of de persoon nog ademt.
 • In geval van niet aanspreekbaar en geen ademhaling: bel 112, of laat iemand anders dat doen.
 • Haal de AED uit het afschrijfhok, of laat iemand anders dat doen.
 • Start hartmassage (30×), met een frequentie van ongeveer 100x per minuut en beademing (2×).Je mag best hard drukken bij de hartmassage. Laat iemand anders tegelijkertijd de AED aanzetten (groene knop indrukken) en de plakkers op de ontblote borstkas plakken.
 • Volg de instructies van de AED op en ga hiermee door tot een ambulance is gearriveerd en het overneemt.

De AED die op Tromp hangt is volautomatisch. Dat betekent dat je het apparaat alleen maar aan hoeft te zetten en de gesproken instructies moet opvolgen. Het apparaat dient zo nodig zelf een schok toe. Je hoeft dus niet bang te zijn dat iemand onnodig een schok krijgt, het apparaat analyseert het hartritme en geeft alleen schokken als dat nodig is.

 

Aansprakelijkheid
Tromp heeft verzekeringen voor schade aan gebouwen, boten en terrein, voor bestuursaansprakelijkheid, voor wettelijke aansprakelijkheid van de leden in verband met het varen, instructie, coaching en andere verenigingsactiviteiten. In het huishoudelijk reglement is geregeld dat letselschade ten gevolge van varen (roeien en sturen) geheel voor eigen rekening en risico van de roeier/stuurman geschiedt, ook al gebeurt dit volgens de verenigingsregels.
Er zijn geen harde regels te geven voor het antwoord op de vraag of een persoon of een vereniging in een bepaalde situatie aansprakelijk is. Dat onderschrijft ook de KNRB. Het belangrijkste wapen tegen eventuele aansprakelijkstelling is het zorgvuldig handelen. Voor het zorgvuldig handelen zijn wel enkele richtlijnen te geven. Hoe zorgvuldiger je handelt, hoe minder groot de kans is dat je succesvol aansprakelijk wordt gesteld. Uiteindelijk zal de rechter aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval bepalen of er is sprake is van aansprakelijkheid.

De leden moeten:

 • kunnen zwemmen, en verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid;
 • zich - naar gelang hun roeiambitie - sportmedisch laten keuren;
 • voldoende geïnformeerd zijn over de gezondheid- en veiligheidsrisico’s van het roeien.

 

Lees ook in de bibliotheek:

Veiligheidsplan HRV Cornelis Tromp

 

Lees ook in het archief:

Omslaan en kou - een toelichting

HRV Cornelis Tromp

Vreelandseweg 56 | 1216 CH Hilversum
T: 035 6249433 | ofni.[antispam].@ctromp.nl

Rekeningnummer: NL80SNSB0942150988
KvK nummer: 40516433

© CTromp 2017

Media

TrompMagazines, Foto's en Video's

Bekijk media

 

Archief

Archief TrompMagazines en diversen

Bekijk archief