VAARVERBOD?

 

HRV Cornelis Tromp

 

VAARVERBOD?

 

 
soos

Sociëteit

Een kopje koffie of thee met iets erbij op het terras of in de soos. Dat wil iedereen na het roeien wel. Om de soos op de drukke tijden open te kunnen hebben, mét mensen achter de bar, zijn volwassen Tromp-leden nodig. Alle volwassen leden zijn verplicht drie vrijwilligersdiensten per jaar te doen: een bardienst is daar een goed voorbeeld van. Een bardienst duurt tweeënhalf uur en is ook nog eens gezellig. Alle leden worden in december uitgenodigd hun bijdrage aan het verenigingsleven te plannen voor het komende jaar. Wie een bardienst doet op tijden dat er alcohol mag worden geschonken, moet wettelijk in het bezit zijn van een certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken.

 

Lees meer over:

Verantwoord Alcohol schenken

Bardiensten - Oproep / Plannen

Bardiensten - Vrijstelling

Bardiensten - Regels

Bardiensten - Openen en afsluiten

 

Verantwoord alcohol schenken

In het weekend mag vanaf 12.00 uur alcohol worden geschonken, en ook op woensdagavond. Wie dan achter de bar staat moet wettelijk in het bezit zijn van een certificaat Instructie Verantwoord Alcohol schenken. Het NOC*NSF heeft daarvoor een instructie met test ontwikkeld die je digitaal kunt doen via http://www.nocnsf.nl/iva.
Het kost ongeveer drie kwartier om de (korte) filmpjes te bekijken, de lijst door te nemen en daarna twintig vragen te beantwoorden. Informatie voor bij het invullen: Tromp is aangesloten bij de KNRB en Nellie Kamer is bardienstverantwoordelijke. Heb je de vragen goed beantwoord, dan krijg je een certificaat dat je kunt mailen aan: eissimmocsoos.[antispam].@ctromp.nl.

 

Bardiensten - Oproep / Plannen
In december ontvangen bardienstplichtigen een oproep om bardiensten in te plannen voor het komende jaar. Deze e-mail blijft men regelmatig ontvangen, totdat er drie vrijwilligersdiensten zijn gepland. Mocht een lang van tevoren geplande bardienst achteraf toch niet uitkomen, dan kan deze tot een maand voor de geplande datum afgezegd worden bij de bardienstcoördinator. Binnen een maand wordt men verzocht zelf voor vervanging te zorgen. De coördinatie van de bardiensten is in handen van sooscommissielid Paul Arnold. Via e-mail te bereiken op tsneidrab.[antispam].@ctromp.nl, of telefonisch: 06-47228501.
Inschrijven kan via Bardienst plannen.

 

Bardiensten - Vrijstelling
In enkele gevallen kan er vrijstelling van deze verplichting worden verleend, bijvoorbeeld voor ART-leden en leden die al erg veel andere vrijwilligerstaken bij Tromp op zich nemen. Neem hiervoor contact op met de barroostercoördinator: tsneidrab.[antispam].@ctromp.nl.

 

Bardiensten - Regels
Om de bardiensten in goede banen te leiden en voor een goed beheer gelden de volgende regels:

  • Het is leden niet toegestaan zich achter de bar te begeven zonder toestemming van degene die bardienst heeft.
  • Leden die bardienst hebben kunnen hun verantwoordelijkheden niet overdragen aan andere leden zonder toestemming van de sooscommissie. Zo is het bijvoorbeeld bij sluitingstijd van de bar beslist niet toegestaan dat de bar open blijft en de sleutels van de bar worden overgedragen aan andere leden.
  • Het is leden niet toegestaan om zelf meegebrachte dranken te nuttigen op tijden dat de bar geopend is.
  • Leden kunnen geen aanspraak maken op gratis consumpties zonder dat de sooscommissie degene die bardienst heeft daar expliciet vooraf van in kennis heeft gesteld.
  • Leden dienen te allen tijde de aanwijzingen van degene die bardienst heeft met betrekking tot het gebruik van de soos op te volgen.
  • Kinderen onder de 16 jaar en honden mogen niet achter de bar.
  • In de soos gelden de bepalingen verbonden aan de horecavergunning. Onder meer die met betrekking tot de sociale hygiëne. Verkoop van alcoholhoudende dranken aan leden jonger dan 18 jaar is niet toegestaan. Alcoholhoudende dranken kunnen geweigerd worden als er gevaar dreigt van openbare dronkenschap.


Bardiensten - Openen en afsluiten
Boven in de gang bij de kleedkamers heeft de sooscommissie een kluisje voor het beheer van de sleutels van de soos. Degene die de eerste bardienst van de dag doet, krijgt van de sooscommissie (Nellie Kamer) een code om de sleutelbos te kunnen halen uit het kluisje rechtsboven, er staat soos op het kluisje. Haal de sleutelbos met de tag waarmee je de soos en het voorraadhok kunt openen eruit, sluit het kluisje weer af en draai de cijfers van het slot op een andere code! 

Degene die als laatste in de soos staat, trekt de deur van de voorraadkamer dicht en sluit het soosgebouw af met de tag aan de sleutelbos. Die sleutelbos moet na het afsluiten van de soos worden teruggedaan in het kluisje van de sooscie, (in de gleuf in het deurtje), boven in de gang bij de kleedkamers.

In geval van een onregelmatigheid moet contact gezocht worden met Nellie Kamer, 06-51196834.

Het doen van een bardienst vraagt vele handelingen. Daarom is er een ABC samengesteld waarin je antwoord vindt op alle vragen over de soos en wat er handig is om te weten. Leden die nog geen of weinig ervaring hebben met het vervullen van bardiensten wordt aangeraden het ABC van tevoren door te lezen. Een exemplaar ervan, incl. de checklist afsluiten, zit in de zwarte map die in de bar ligt.
Klik hier voor het Soos ABC en de checklist 'Afsluiten'.

 

 

 

 

HRV Cornelis Tromp

Vreelandseweg 56 | 1216 CH Hilversum
T: 035 6249433 | ofni.[antispam].@ctromp.nl

Rekeningnummer: NL80SNSB0942150988
KvK nummer: 40516433

© CTromp 2017

Media

TrompMagazines, Foto's en Video's

Bekijk media

 

Tromp-bibliotheek

 TROMP-BIBLIOTHEEK alleen voor leden

Stukken voor de ALV, protocollen en reglementen, soos abc, veiligheidsplan en nog veel meer.