VAARVERBOD?

 

HRV Cornelis Tromp

 

VAARVERBOD?

 

 

Lid worden

          

Lidmaatschapsperiode

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat je in de basisinstructie wordt geplaatst (beginners), dan wel op het moment dat de roeiproevencommissie beslist welke bevoegdheden je krijgt (ervaren roeiers).

Het proeflidmaatschap wordt automatisch na drie maanden omgezet in een officiëel lidmaatschap tenzij het proeflid vóór die tijd bij de ledenadministratie aangeeft niet te willen doorgaan met roeien. 

Vanaf dat moment wordt er contributie berekend (zie Contributie; in het eerste jaar wordt de contributie berekend naar rato van de nog niet verstreken maanden in het kalenderjaar). Ook is eenmalig een entreegeld verschuldigd.

Het lidmaatschap duurt tot het eind van het kalenderjaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd voor het daar opvolgende kalenderjaar. Het lidmaatschap kan worden opgezegd per het eind van een  kalenderjaar. Indien je je lidmaatschap wilt opzeggen, dien je dat uiterlijk 30 november van het lopende jaar schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken bij de ledenadministratie:

Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp
t.a.v. Ledenadministratie
Vreelandseweg 56
1216 CH Hilversum

Tel.: 0646 23 45 01
E-mail: eitartsinimdanedel.[antispam].@ctromp.nl

 

Aanmeldformulier lidmaatschap

De velden met een * zijn verplicht

 

Persoonlijke gegevens

Lidmaatschapsvorm

NB: Proefleden kunnen geen KNRB-wedstrijden roeien!

Roeivaardigheid / wedstrijdervaring

De volgende vragen alleen invullen indien u hierboven 'ja' hebt aangevinkt:

Instructie

Deze rubriek is alleen van belang als u hierboven heeft aangegeven dat u nog geen roei-ervaring heeft. U wordt dan ingedeeld in de basisinstructie. Hieronder kunt u aangeven welke tijden u schikken. Hoe meer tijden u aankruist, hoe eerder u in een instructiegroep kan worden geplaatst.

Houd er rekening mee dat u de instructie pas kunt starten zodra er op de aangegeven voorkeurstijd(en) plaats is in een instructiegroep!

Huisgenoten

Opmerkingen

Incasso

Volgens het huishoudelijk reglement zijn leden verplicht de contributie per incasso te betalen.

  • De incasso zal geschieden in twee termijnen (in februari en in mei).
  • De incasso wordt pas gedaan nadat u als lid bent ingeschreven en u daadwerkelijk bent begonnen met roeien (ervaren nieuwe leden) of met de instructie (beginnende nieuwe leden).
  • Indien u gedurende het jaar lid wordt, wordt slechts contributie geheven over het resterende gedeelte van het kalenderjaar. 

Verklaring

Door dit formulier te versturen, verklaart u zich akkoord met de volgende teksten:

  1. Ik verklaar te kunnen zwemmen.
  2. Ik verklaar een gezondheid te hebben die sportbeoefening toelaat.
  3. Ik verklaar kennis te zullen nemen van de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging; ik verklaar dat ik deze bepalingen zal naleven.
  4. Ik machtig de Hilversumse Roeivereniging Cornelis Tromp tot incassering van de verschuldigde contributie van bovengenoemde bank- of girorekening.

 

Gegevensbestanden

Wij maken u er op attent dat de gegevens die u via dit formulier verstrekt, zullen worden opgenomen in ons elektronisch gegevensbestand. De gegevens zullen alleen worden gebruikt voor het uitvoeren van de ledenadministratie en die van de KNRB. Cornelis Tromp zal de gegevens in geen geval, tenzij op justitieel verzoek, aan derden verstrekken. De ledenlijst is alleen voor leden van Cornelis Tromp toegankelijk via onze besloten webpagina.

Beveiligingscode Beveiligingscode

HRV Cornelis Tromp

Vreelandseweg 56 | 1216 CH Hilversum
T: 035 6249433 | ofni.[antispam].@ctromp.nl

Rekeningnummer: NL80SNSB0942150988
KvK nummer: 40516433

© CTromp 2017

Media

TrompMagazines, Foto's en Video's

Bekijk media

 

Tromp-bibliotheek

 TROMP-BIBLIOTHEEK alleen voor leden

Stukken voor de ALV, protocollen en reglementen, soos abc, veiligheidsplan en nog veel meer.