VAARVERBOD?

 

HRV Cornelis Tromp

 

VAARVERBOD?

 

 
 

Bestuur kijkt in de toekomst

Geplaatst op 22-11-2021  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: webredactie

Tijdens de algemene ledenvergadering die op 2 december via Zoom wordt gehouden, presenteert het bestuur naast de gebruikelijke begroting, het vlootplan, bestuurswijzigingen en een nieuw lid van verdienste ook een (nieuwe) toekomstvisie.

Herstel van het ledenbestand, dat door corona flink is afgenomen, is uiteraard een punt van aandacht. Het bestuur ziet het ledental graag weer groeien naar 750. Verder meldt het plan dat Tromp financieel gezond gehouden moet worden en dat blijvend geïnvesteerd moet worden in de vloot.

Verder aandacht voor de inzet van vrijwilligers, maar zo nodig worden ook betaalde krachten ingezet. Niet helemaal nieuw, maar wel meer uitgewerkt, zijn de plannen voor vervanging van een deel van de accommodatie en de energietransitie.

Op het gebied van instructie zijn er plannen om de kwaliteit omhoog te brengen en mogelijk de instructietijd te verkorten. Tot slot wordt ook gekeken naar het belang van de sociale functie van de vereniging en zijn veiligheid en verbetering van de communicatie punten van aandacht.

Alle stukken die behoren bij de alv zijn te vinden in de Tromp-bibliotheek.

 


 

HRV Cornelis Tromp

Vreelandseweg 56 | 1216 CH Hilversum
T: 035 6249433 | ofni.[antispam].@ctromp.nl

Rekeningnummer: NL80SNSB0942150988
KvK nummer: 40516433

© CTromp 2017

Media

TrompMagazines, Foto's en Video's

Bekijk media

 

Tromp-bibliotheek

 TROMP-BIBLIOTHEEK alleen voor leden

Stukken voor de ALV, protocollen en reglementen, soos abc, veiligheidsplan en nog veel meer.