VAARVERBOD?

 

HRV Cornelis Tromp

 

VAARVERBOD?

 

 
 

Ontwikkeling ledenaantallen

Geplaatst op 17-03-2023  -  Categorie: Algemeen  -  Auteur: Jan Brugman, penningmeester

Gedurende het jaar 2022 zat het ledental voortdurend in de lift: wij ontvingen een recordaantal proefleden, waarvan ook velen definitief lid werden. Hoe kan het ook anders, met een vereniging die weer bruist van de activiteiten, met zulk mooi roeiwater en zo’n uitdagende en gezonde sport.

Jammer is dat aan het eind van het jaar toch veel opzeggingen van het lidmaatschap werden ontvangen. Geen wanklanken over onze vereniging, maar veelal leden die het roeien qua gezondheid en ouderdom niet meer aankonden. Het mooie is echter dat er desondanks een stijgende lijn zit in het aantal gewone leden en partnerleden.

Het aantal jeugd- en juniorleden daalt daarentegen wel hard. Op zich is de dalende trend een landelijk gegeven: het lijkt erop dat de jeugd zoveel mogelijkheden en keuzes heeft qua sportbeoefening en andere vrijetijdbesteding, dat wij deze concurrentieslag aan het verliezen zijn. Het aantal jeugd- en juniorleden bedroeg per 1 januari jl. 45, terwijl tot pakweg 5 jaar geleden dit aantal ruim boven de 100 lag. Werk aan de winkel dus en tijd voor actieplannen.

Op een ledenbestand van 654 leden per 1 januari 2022 was het aantal leden per 1 januari 2023 door deze ontwikkeling nagenoeg gelijk: de teller staat op 649.

Uiteraard bezint het bestuur zich op verdere plannen om de vereniging aantrekkelijker te maken voor de jeugd; wij geven de strijd niet op!

 


 

HRV Cornelis Tromp

Vreelandseweg 56 | 1216 CH Hilversum
T: 035 6249433 | ofni.[antispam].@ctromp.nl

Rekeningnummer: NL80SNSB0942150988
KvK nummer: 40516433

© CTromp 2017

Media

TrompMagazines, Foto's en Video's

Bekijk media

 

Tromp-bibliotheek

 TROMP-BIBLIOTHEEK alleen voor leden

Stukken voor de ALV, protocollen en reglementen, soos abc, veiligheidsplan en nog veel meer.